T.O.D. spol. s r.o. vznikla v roku 1993 outsourcingom pracovníkov oddelenia technických revízií a inšpekcií a.s. Slovnaft Bratislava a jej činnosť od založenia spoločnosti pozostáva v zabezpečovaní odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových, plynových a elektrických zariadení a v zabezpečovaní odborného školenia obsluhy vyhradených technických zariadení. V roku 2005 sa zvýšili aktivity spoločnosti vo vzdelávaní pracovníkov, keď bol do spoločnosti outsourcovaný inštitút vzdelávania a.s. Slovnaft. V roku 2007 sa rozrástla spoločnost o pracovníkov zabezpečujúcich odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy, rekonštrukcie a údržbu vyhradených zdvíhacích zariadení.

T.O.D. spol. s r.o. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001:2008. Naša spoločnosť kladie dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a ich neustále zlepšovanie vzhľadom na spokojnosť a potreby zákazníka.