S našimi službami boli spokojní v týchto spoločnostiach:

Slovnaft a.s SLOVNAFT a.s. Bratislava SMaO a.s. Bratislava
STROJE A MECHANIZMY A.S. Slovgast v.d.
SENES s.r.o. SLOVNAFT - TRANS a.s.
Apolloprojekt s.r.o SLOVNAFT VURUP a.s.
SLOVING s.r.o. KOZÁCEK - MIKULA
CHEMONT a.s. o.z. INTECH s.r.o.
FalckGROUP 4 FALCK SERVICES s.r.o Klacska s.r.o.
Neuber-Chemika EXMONT s.r.o.
PROBUGAS a.s. MONTEX s.r.o.
MESSER SLOVNAFT s.r.o. UNIMONT CAJKOV s.r.o.
INVEST IN a.s. THERMA KM s.r.o.
Viliam Matas KRANTEST LASR s.r.o.
F-RISK JACOBS SUCHARD FIGARO a.s.
KGK s.r.o. POTRUBIE KOŠICE, spol. s r.o.
SiemensSiemens s.r.o. Mestský požiarny zbor
F.LLI CANIL HEILAND SLOWAKEI s.r.o.
SLOVPACK s.r.o. TI SR
VYMOS HS s.r.o. Raytheon Engineers
JGC CORPORATION CHIODA
Mitsubishi Mitsubishi Heavy Industries Ltd INSPEKTA a.s.

a iný.